DNI PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZĄBKACH

Doskonale wiemy, że czasy w jakich my dorośli się wychowywaliśmy w znaczący sposób różnią się od obecnego świata młodego człowieka.

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga od nas dorosłych, podejmowania dodatkowych działań i zdobywania wiedzy z zakresu profilaktyki zachowań niepożądanych.

Lepsze rozumienie naszych uczniów ma wpływ  na podejmowanie działań zapobiegawczych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom
w dniach 13- 14 grudnia 2023r. pod hasłem Dni Profilaktyki zostało przeprowadzone szkolenie

przez pedagoga i trenera pana Pawła Sieradzana.

pt. Jak rozmawiać z dzieckiem i młodzieżą we współczesnym świecie zagrożeń. Uczestniczyli w nich nauczyciele i rodzice.

Dodatkowo uczniowie klas siódmych i ósmych także uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, które oprócz dostarczenia wiedzy merytorycznej były zaprezentowane w bardzo ciekawy i przystępny dla nich sposób.

Dziękujemy prowadzącemu oraz uczestnikom za obecność.
To spotkanie było bardzo wartościowe i kształcące dla nas nauczycieli i rodziców a uczniowie nabyli odpowiednie umiejętności, jak chronić się przed podejmowaniem  zachowań ryzykownych.