CZYTANIE NAJMŁODZYM UCZNIOM

IMG

Samorząd Uczniowski w dniu 27 października rozpoczął akcje „CZYTANIE NAJMŁODZYM UCZNIOM”. Celem czytania jest popularyzacja czytelnictwa, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozbudzenie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni, zdobywania wiedzy. Wspólne czytanie jest także świetną okazją do integracji wewnątrzszkolnej. Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata. Te pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania. Nasze działania w tym kierunku obejmują przede wszystkim wspólne czytanie. Dzisiaj odwiedziliśmy klasę Ia, If, Ig oraz IId.

Samorząd Uczniowski

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG