Bezpieczna droga

a

Akcja Samorządu Uczniowskiego SP Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Podstawowym celem akcji zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski w naszej szkole jest zwiększenie bezpieczeństwa naszych uczniów.
Zima to okres szczególnie trudny dla uczestników ruchu drogowego. Wczesny zmierzch, złe warunki atmosferyczne często są przyczyną wypadków.

Zbawienny może okazać się błyszczący odblask, który zwraca uwagę innych użytkowników ruchu drogowego. Im więcej odblasków posiadamy, tym bardziej stajemy się widoczniejsi i bezpieczniejsi.    Pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny!!!

Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20-30 metrów. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m.
Taki element odblaskowy poprawiając widoczność pieszego często ratuje życie.

Dzięki pomocy instytucji państwowych, prywatnych oraz przyjaciół naszej szkoły uczniowie klas 1-3 dostaną kolorowanki na temat bezpieczeństwa drogowego oraz odblaski do plecaków szkolnych.

Na telebimach szkolnych podczas przerw można też obejrzeć prezentację dotyczącą zachowania bezpieczeństwa podczas nadchodzących ferii zimowych.

Świećmy przykładem i nośmy odblaski 🙂

Artur Maciejewski, SU