Badanie dotyczące technologii w naszej szkole

W dniach 8-22 marca 2019 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy wewnętrzną ewaluację – autorefleksję dotyczącą używania w szkole technologii informacyjnej. Badanie przygotowane było przez Komisję Europejską, a dokonane narzędziem SELFIE. W ewaluacji udział wzięło około 700 uczniów klas IV- VIII, około 350 uczniów I-III oraz około 60 nauczycieli wraz z dyrekcją. Wyniki zostaną omówione na czerwcowej Radzie Pedagogicznej, celem wyciągnięcia wniosków do pracy w następnym roku szkolnym.  Poniżej krótki film (pokaz zdjęć) z przeprowadzonych badań.