Apel – X lecie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

Październik jest miesiącem wyjątkowym ze względu na obchody święta szkoły. Dnia 6.10.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kościelnej w Ząbkach odbył się uroczysty apel z okazji X – lecia nadania imienia Małego Powstańca. Około godziny 10.30 zaproszeni goście spotkali się na dużej sali gimnastycznej. Uczennice z Samorządu Uczniowskiego powitały wszystkich zebranych.

Następnie głos zabrała Dyrektor Pani Ewa Kacprzak, która wprowadziła nas w nastrój tego wyjątkowego wydarzenia oraz podsumowała projekt Mały Powstaniec – Patron Szkoły. Zostały przeprowadzone konkursy dotyczące Małego Powstańca, uczniowie przygotowali prace plastyczne – techniczne oraz prezentacje na temat Powstania Warszawskiego. Burmistrz miasta Ząbki Pani Małgorzata Zyśk w swoim wystąpieniu zaznaczyła wysoką pozycję oświaty w Ząbkach i podziękowała organizatorom za przygotowanie apelu. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Toton zwróciła się do uczniów, rodziców i nauczycieli słowami uznania za ich codzienny trud.

Następnie koło teatralne w ciekawy sposób zaprezentowało najważniejsze wydarzenia szkolne na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wspominaliśmy między innymi demokratyczne wybory patrona szkoły oraz inne istotne wydarzenia z życia społeczności szkolnej. Nostalgia towarzyszyła nam cały czas a szczególnie w trakcie śpiewania pieśni szkoły „Warszawskie Dzieci”. Młodzi artyści przybliżyli zebranym wydarzenia tamtych dni. Powstanie zakończyło się upadkiem Warszawy, z braku pomocy i wsparcia z zewnątrz. Mimo klęski Powstanie Warszawskie utrwaliło się, jako przykład walki o suwerenność i niepodległość, weszło do polskiej tradycji patriotycznej.

Życzymy całej społeczności szkolnej wielu sukcesów na kolejne lata.

Uczniowie kl. 5a