Akcja „Szkoła do hymnu”

flagapolskae

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach włącza się w akcję „Szkoła do hymnu” polegającą na wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” w piątek, 8 listopada o godzinie 11:11.

W tym dniu wszystkie obecne klasy wraz z nauczycielami spotykają się w sali gimnastycznej o godzinie 11:00 – obowiązuje strój galowy.

klasy II, III, IV zbierają się w sali korekcyjnej,
klasy V – VIII zbierają się w sali gimnastycznej,
klasy I zbierają się w Filii