18 Października- Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Nasza Szkoła włącza się w akcję organizacyjną dotyczącą podnoszenia świadomości i wiedzy na temat ryzyka stania się ofiarą współczesnego niewolnictwa (handlu ludźmi).

Handel ludźmi to poważne przestępstwo naruszające podstawowe prawa człowieka. Ofiarami handlu ludźmi są miliony osób na całym świecie- dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Sprawcy, by zwerbować i wykorzystać ofiary, stosują najróżniejsze metody. Najczęściej wprowadzają w błąd co do oferowanej pracy lub wykorzystują związek emocjonalny między werbownikiem, a przyszłą ofiarą.

Dzięki akcji informacyjnej prowadzonej przez naszą Szkołę, uczniowie mają możliwość poznać zjawisko handlu ludźmi, niewolnictwa, poznać metody działania przestępców, dowiedzieć się w jaki sposób się przed nimi chronić, na co zwracać uwagę podczas odpowiadania na oferty pracy za granicą oraz gdzie zwrócić się o pomoc.

Akcję informacyjną Szkoła przeprowadzi we współpracy z Policją.

Informujemy także, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wraz ze Strażą Graniczną opracowało baner zawierający podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK).

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

– wersja polska: https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

– wersja ukraińska: https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Polecamy także film edukacyjny: https://krytykapolityczna.pl/swiat/igivehope-walczmy-z-handlem-ludzmi/