Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych 2017-2018

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU 

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

 

Kamil Dziawer

WTOREK 15.40 – 16.40

PIŁKA NOŻNA/RĘCZNA

ŚRODA 15.40 – 16.40

PIŁKA RĘCZNA/KOSZYKÓWKA

JOANNA MACIEJOWSKA – KRAWIEC

PONIEDZIAŁEK 15.45 – 16.30

PIŁKA SIATKOWA

ŚRODA  15.15 – 16.30

GRY I ZABAWY OGÓLNOROZWOJOWE

GRY ZESPOŁOWE