Rekrutacja 2017/2018

Komunikat Dyrektora z dnia 04-04-2017 dotyczący rekrutacji

 

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018:

 

L.p.

Etapy postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

od 10 kwietnia 2017 r.

do 25 kwietnia  2017 r.

 

od 19 czerwca 2017 r.

do 27 czerwca 2017 r.

2. Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

(zgodnie  z art.158 ust.1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U.  z 2016 r. poz. 59)

 

24 maja 2017 r.

 

 

17 lipca  2017 r.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 25 maja 2017 r.

do 29 maja 2017 r.

od 18 lipca 2017 r.

do 21 lipca 2017 r.

4. Podanie przez komisję  rekrutacyjną  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

(zgodnie  z art.158 ust.3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 59)

 

30  maja  2017 r.

 

25 lipca  2017 r.

W dniach od 3 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. składanie przez rodzica dziecka, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018. 

Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmowane są w terminie od 10 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.