Harmonogram Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo
Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 stycznia 2021r. sprawie określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych wyższych niż klasa I w publicznych szkołach podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki.