Ważne procedury szkolne podczas pandemii COVID-19

Procedura dotycząca  organizacji  opieki  w  oddziale  przedszkolnym Procedura dotycząca warunków i organizacji konsultacji dla uczniów Procedura postępowania ze zbiorami bibliotecznymi zwracanymi do biblioteki szkolnej Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły Procedura dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 Procedura dotycząca gastronomi Czytaj więcej……