Olimpiada polonistyczna - Konkurs kuratoryjny 2013/2014 Drukuj Email
Wpisany przez Renata Sidor   

 Zachęcamy uczniów kl. 4 - 6 do udziału w Konkurskie przedmiotowym z j. polskiego, którego organizatorem jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Laureaci konkursu (zwycięzcy w III etapie) w nagrodę są zwolnieni z pisania Sprawdzianu szóstoklasisty, otrzymują 40 pkt i mogą wybrać dowolne Gimnazjum, w którym będą kontynuowali naukę po ukończeniu szkoły podstawowej.

I CELE KONKURSU :

1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych uczniów oraz przygotowywanie do samokształcenia.

2. Doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów.

3. Kształtowanie kompetencji czytelniczych.

4. Rozwijanie świadomości językowej i kultury języka

 

II ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

Ramowy program merytoryczny konkursu obejmuje:

  • treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny) w zakresie języka polskiego
  • umiejętności określone w standardach wymagań będących podstawą sprawdzianuprzeprowadzanego w szóstej klasie szkoły podstawowej
  • treść lektur wymienionych w niniejszym programie

Na wszystkich etapach uczeń powinien wykazać się umiejętnościami:

a) odczytywania, analizy i interpretacji tekstów kultury,

b) posługiwania się pojęciami z zakresu nauki o literaturze,

c) wykorzystywania wiedzy o języku,

d) tworzenia wypowiedzi pisemnych w następujących formach gatunkowych: list, sprawozdanie, opis, ogłoszenie, zaproszenie, notatka, opowiadanie, pamiętnik, dziennik.

III LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

ETAP I (szkolny)

Wędrówki dalekie i bliskie

Parandowski Jan: Przygody Odyseusza.

Onichimowska Anna: Daleki rejs.

Minkowski Aleksander: Dolina Światła.

Chotomska Wanda: Podróże na piórze

Podróż za jeden uśmiech, reż. Stanisław Jędryka, film pełnometrażowy lub serial telewizyjny (1972 r.).

ETAP II (rejonowy)

Podróże w czasie

Krüger Maria: Godzina pąsowej róży

Lem Stanisław: Opowieści o pilocie Pirxie

Ende Michael: Momo

Ratajczak Józef: Pożegnanie baśni. Wiersze dla dzieci.

Tytus, Romek i A'tomek Księga 11: Tytus ratuje zabytki Tekst i rys. Papcio Chmiel

ETAP III

I (wojewódzki)

Wyprawy do krainy fantazji

Terakowska Dorota: Władca Lewawu.

Gaarder Jostein: Przepowiednia Dżokera

Dahl Roald: Charlie i fabryka czekolady.

Gałczyński Konstanty Ildefons: Zaczarowana dorożka i inne wiersze

Magiczne drzewo, reż. Andrzej Maleszka, serial TVP, odcinek V Bracia

http://vod.tvp.pl/audycje/dla-dzieci/magiczne-drzewo/wideo/bracia/53994.

IV LITERATURA POMOCNICZA

Leszczyński Grzegorz: Elementarz literacki

Miodek Jan: ABC polszczyzny

Nagajowa Maria: Sztuka dobrego pisania


Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do nauczycieli j. polskiego. I etap konkursu odbędzie się 10 października 2013 r. o godz. 12.00

 

                                                                                                koordynator konkursu - Renata Sidor