Konkurs Pangea Drukuj Email
Wpisany przez Monika Kubacka-Żurek   

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 4- 6 do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie matematycznym PANGEA.

Jest to konkurs dwuetapowy organizowany przez Meridian International School.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I

Odbędzie się 10 stycznia 2014. Etap I konkursu zawiera 15 zadań o różnym stopniu trudności. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze 500 miejsc w poszczególnych kategoriach (klasa 4, klasa 5, klasa 6),  zostaną zakwalifikowani do II-go etapu konkursu.

 

Etap II

Odbędzie się 28 marca 2014r. w Warszawie. Konkurs trwa 120 minut. Test składa się z 30 zadań pogrupowanych w następujący sposób: zadania 1-10 są za trzy punkty, 11-20 są za cztery punkty, 21-30 są za pięć punktów. Brak odpowiedzi nie powoduje odliczenia punktów. Uczeń może uzyskać maksymalnie 120 punktów, ale złe odpowiedzi są punktowane ujemnie

Za każdą złą odpowiedź odejmowana jest następująca ilość punktów

- 0,75 punktu w pytaniach 1-10

- 1 punkt w pytaniach 11-20

- 1,25 punktu w pytaniach 21-30

 

Przykładowe zadania można znaleźć na stronie organizatora.

 

Co trzeba umieć do konkursu:

a) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych (pamięciowe i pisemne),

b) rzymski sposób zapisywania liczb,

c) ułamki zwykłe i dziesiętne,

d) cechy podzielności liczb,

e) nww i nwd liczb,

f) potęgowanie liczb całkowitych oraz wymiernych

g) obliczenia procentowe,

h) punkt, prosta, półprosta, odcinek, odległość dwóch punktów na płaszczyźnie,

i) kąty i ich rodzaje

j) proste, odcinki równoległe i prostopadłe,

k) obwód wielokąta (prostokąt, kwadrat, trójkąt),

l) czworokąty,

m) pole prostokąta, kwadratu, trójkąta, równoległoboku i rombu

n) wielokąty foremne,

o) skala i plan,

p) graniastosłupy,

r) ostrosłupy,

s) zadania z treścią, zastosowania matematyki na co dzień; gry logiczne.

 

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinny do 22 listopada zgłosić się do nauczyciela uczącego matematyki

Koordynator konkursu
Monika Kubacka-Żurek